Tình trạng vấn đề vô gia cư ở Mỹ đến năm 2016 như thế nào?

09/08/2017

Vấn đề vô gia cư

Chức năng bình luận bị tắt ở Tình trạng vấn đề vô gia cư ở Mỹ đến năm 2016 như thế nào?


Tình trạng Vô gia cư ở Mỹ đến năm 2016 là lần thứ sáu trong một loạt các báo cáo về tiến trình chấm dứt tình trạng vô gia cư tại Hoa Kỳ. Nó kiểm tra xu hướng vô gia cư, các nhóm dân cư có nguy cơ vô gia cư, và hỗ trợ người vô gia cư ở Mỹ và có thể thấy tình trạng vô gia cư tại Mỹ ngày càng gia tăng.

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG VÔ GIA CƯ Ở MỸ NĂM 2016

Vào một đêm duy nhất vào tháng 1 năm 2015, có 564,708 người đang trải qua tình trạng vô gia cư – có nghĩa là họ đang ngủ bên ngoài hoặc ở nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc chương trình nhà ở chuyển tiếp.

Tổng cộng có 33 tiểu bang và Quận Columbia (DC) báo cáo giảm tình trạng vô gia cư tổng thể , trong khi 16 tiểu bang báo cáo tăng lên. Các tiểu bang giảm tình trạng vô gia cư tập trung ở Nam và Trung Tây.

Tình trạng vấn đề vô gia cư tại mỹ đến năm 2016

Mặc dù có sự suy giảm dân số vô gia cư trên toàn quốc, chỉ có 18 tiểu bang báo cáo giảm số người sống trong các địa điểm không bị bao trùm bao gồm đường phố, xe hơi và các tòa nhà bị bỏ rơi.

Giảm tình trạng vô gia cư trong gia đình bị giảm sút phần lớn là do giảm tình trạng vô gia cư ở Florida, Texas và Georgia.

Các tỷ lệ quốc gia vô gia cư vào năm 2015 giảm tới 17,7 người vô gia cư mỗi 10.000 người trong dân số nói chung từ 18,3 trong năm 2014.

Tỷ lệ trong từng tiểu bang dao động từ 111 trong DC đến 7 trong Mississippi. Tỉ lệ người vô gia cư cựu chiến binh vẫn tiếp tục giảm từ vài năm qua xuống còn 24,8 cựu chiến binh vô gia cư trên 10.000 cựu chiến binh trong tổng dân số.

Tỉ lệ ở từng quốc gia dao động từ 145 đến DC ở Virginia. Phần lớn các tiểu bang đã giảm trong tất cả các tiểu nhóm chính : người vô gia cư trong gia đình (33 tiểu bang và DC), những người vô gia cư mãn tính (31 tiểu bang và DC) và vô gia cư cựu chiến binh (33 tiểu bang).

Bản đồ dưới đây cho thấy phần trăm thay đổi trong tổng số người vô gia cư và các tiểu hợp phần theo tiểu bang từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015 có phần gia tăng và tương đương với tình trạng vô gia cư tại Anh

NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ VẤN VỀ VÔ GIA CƯ Ở MỸ

Nhiều người nghèo có nguy cơ bị vô gia cư. Cuối cùng, điều này là bởi vì nó là khó khăn cho họ để đủ khả năng nhà ở. Thất nghiệp, gánh nặng chi phí nhà ở và sinh sống tăng gấp đôi là dấu hiệu của cuộc đấu tranh này để có được nhà ở.

Xu hướng theo chiều dọc và những thay đổi từ năm 2013 đến năm 2014 cho thấy những người có nguy cơ bị vô gia cư có thể bắt đầu được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế Mỹ.

Năm 2014, 7 triệu người trong các hộ gia đình nghèo đã tăng gấp đôi với gia đình và bạn bè, tình trạng sống phổ biến nhất trước khi trở thành vô gia cư. Đây là lần giảm đáng kể đầu tiên kể từ cuộc Đại suy thoái .

Tuy nhiên, số người trong các hộ gia đình nghèo tăng gấp đôi là 52% so với năm 2007, trước cuộc suy thoái.
Số hộ nghèo đang phải gánh chịu gánh nặng chi phí nhà ở – những hộ gia đình nghèo khó chi trả hơn 50% thu nhập của họ vào nhà ở – tổng cộng 6,6 triệu người vào năm 2014, tăng 2,1% so với năm 2013, với 33 tiểu bang gia tăng.

Từ năm 2013 đến năm 2014, số người thất nghiệp giảm 16% và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm nhiều năm , giảm xuống còn 6,2% vào năm 2014. Mỗi bang và DC đều giảm số người thất nghiệp.

Số người nghèo đói (48,2 triệu) và tỷ lệ đói nghèo (15,5 phần trăm) vẫn tương đối ổn định vào năm 2014. Ba mươi hai tiểu bang và DC đã chứng kiến ​​sự sụt giảm số người nghèo; 18 gia tăng.

Bản đồ dưới đây cho thấy những xu hướng đói nghèo, thất nghiệp, gánh nặng chi phí nhà ở và mức sống tăng lên gấp đôi theo tỷ lệ thay đổi theo tiểu bang từ năm 2013 đến năm 2014.

BIỆN PHÁP TRỢ GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ Ở MỸ

Các cộng đồng trên cả nước phản ứng với tình trạng vô gia cư với nhiều chương trình nhà ở và dịch vụ, bao gồm nhà trú ẩn khẩn cấp, nhà ở chuyển tiếp, nhà ở nhanh và nhà ở hỗ trợ thường trú.Ngoài ra tổ chức Red, White and Blue Book còn cung cấp các nhà ở chung cư, biệt thự liền kề cho người vô gia cư

Đạo luật HEARTH, được thông qua trong năm 2009, đặt trọng tâm nhiều hơn vào nhà ở hỗ trợ thường trú và tái định cư nhanh chóng như là giải pháp nhà ở vĩnh viễn cho người vô gia cư.

Năng suất nhà ở nhanh chóng tăng mạnh trong năm thứ hai – tăng 22.529 giường. Mức tăng này tăng 59,6% từ năm 2014 đến năm 2015 và tăng 204% trong giai đoạn 2013-2015.

Ba mươi tám tiểu bang và DC đã tăng năng suất nhà ở nhanh chóng trong giai đoạn 2014-2015. Số giường nhà ở hỗ trợ thường xuyên tiếp tục tăng từ 18730 giường (6,3 phần trăm) lên đến 319.212 giường trong tổng số 319.212 giường bệnh từ 2014 đến 2015.

Ba mươi năm tiểu bang báo cáo tăng và 15 tiểu bang và DC báo cáo giảm. Khả năng nhà ở chuyển tiếp tiếp tục giảm trên toàn quốc với 40 bang và khả năng giảm DC.

Mặc dù sự suy giảm về công suất, việc sử dụng nhà ở chuyển tiếp là thấp , với 81,7% giường được đổ đầy tại thời điểm tính theo thời điểm. Đây là mức sử dụng nhà ở chuyển tiếp thấp nhất kể từ năm 2007.

Bản đồ dưới đây cho biết tỷ lệ phần trăm thay đổi theo tiểu bang từ năm 2014 đến năm 2015 về khả năng giường ở các nơi trú ẩn khẩn cấp, nhà ở hỗ trợ thường trú, nhà ở nhanh và nhà ở chuyển tiếp / nơi ẩn náu an toàn.