Tháng: Tháng Mười Một 2018


Các giải pháp ngăn ngừa và chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư

28/11/2018

Vấn đề vô gia cư

Chức năng bình luận bị tắt ở Các giải pháp ngăn ngừa và chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư


Vấn đề cơ bản mà những người vô gia cư gặp phải — thiếu nơi cư trú ổn định — có tác động trực tiếp và có hại đến sức khỏe. Không chỉ vô gia cư gây ra các vấn đề về sức khỏe, nó còn kéo dài và làm trầm trọng thêm sức khỏe kém bằng cách cản trở nghiêm túc những nỗ lực điều trị bệnh tật và giảm thiểu khuyết tật.

Mặc dù nhu cầu khẩn cấp về chăm sóc sức khỏe tập trung và các biện pháp can thiệp nhanh chóng khác đã được công nhận, ủy ban nhận thấy rằng các vấn đề sức khỏe của người vô gia cư gắn bó chặt chẽ với các vấn đề xã hội và kinh tế rộng lớn đòi hỏi nhiều phương pháp tiếp cận dài hạn và đa dạng.

Bất chấp những hạn chế do trách nhiệm của ủy ban và những hạn chế của nguồn lực của ủy ban trong khả năng xây dựng các khuyến nghị chi tiết để đối phó với nguyên nhân gốc rễ của vô gia cư, ủy ban tin rằng những người tìm kiếm giải pháp cho vấn đề vô gia cư và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tiếp viên phải xem xét năm quan sát quan trọng được mô tả dưới đây.

1. Hơn bất cứ điều gì khác, người vô gia cư cần nhà ở ổn định.

Các vấn đề sức khỏe của những người vô gia cư khác với những người nghèo khác có liên quan trực tiếp đến tình trạng vô gia cư của họ. Vô gia cư là một yếu tố nguy cơ khiến cho con người phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe và điều trị phức tạp.

Giải pháp nhà ở đầu tiên cho người vô gia cư

Ủy ban xem xét rằng nhà ở phong nha không chỉ mang tính xã hội mong muốn mà còn cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy sức khỏe. Tuy nhiên, số lượng các đơn vị nhà ở cho những người có thu nhập thấp đã giảm đều đặn kể từ năm 1981, trong khi số lượng người cần nhà ở đó đã tăng lên trong cùng thời kỳ đó nên cần các giải pháp nhà đất ở giải quyết tình trạng vô gia cư

2. Mọi người cần mức thu nhập mà làm cho nhà ở giá cả phải chăng, cả để giảm và ngăn ngừa tình trạng vô gia cư.

Vấn đề nhà ở giá cả phải chăng có hai mặt: Một bên là cung cấp nhà ở với một mức giá nhất định; mặt khác là số tiền mà một cá nhân hoặc gia đình có để trả tiền thuê nhà. Ủy ban quan sát thấy rằng trong nhiều cộng đồng không phải việc làm ở mức lương tối thiểu hiện tại không mang lại lợi ích phúc lợi cho những người đủ điều kiện cung cấp đủ thu nhập để họ có được nhà ở đầy đủ.

Do chi phí kinh tế không thể cải thiện của nhà ở trong các cộng đồng đó, sự an toàn về thu nhập cũng phải được giải quyết nếu tình trạng vô gia cư và các vấn đề về sức khỏe của người tiếp viên bị ngăn chặn hoặc khắc phục.

3. Các dịch vụ hỗ trợ là cần thiết cho một số người vô gia cư, những người cần hỗ trợ trong việc thiết lập và duy trì một nơi cư trú ổn định.

Mặc dù vấn đề chính là nhà ở, đối với một số người vô gia cư, chẳng hạn như bệnh tâm thần kinh niên, người bị chậm phát triển về mặt tinh thần, bị khuyết tật về thể chất, những người có tiền sử nghiện rượu và ma túy, nhà trẻ, và rất già, có thể không đủ. Họ cần loại hệ thống hỗ trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe phù hợp để họ có thể duy trì chính mình trong cộng đồng.

Việc lập kế hoạch xả thải hiệu quả, các dịch vụ tiếp cận cộng đồng và việc làm phụ kiện là cần thiết để xác định các nhu cầu và để đảm bảo rằng các nhu cầu này được đáp ứng. Với các hệ thống hỗ trợ thích hợp, nhiều người sẽ phát triển nhanh hơn nhu cầu của họ đối với các nhà trị liệu và nhà ở chuyên ngành và cuối cùng sẽ trở nên tự lực. Tuy nhiên, đối với một số người, nhu cầu có thể kéo dài suốt đời.

4. Đảm bảo việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư phải là một phần của một sáng kiến ​​rộng rãi để đảm bảo tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả những người không thể trả tiền.

Trong các cuộc thảo luận của mình, ủy ban đã kiểm tra các cách để tăng và cố gắng đảm bảo tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư như một nhóm đặc biệt. Nó kết luận, trên cả hai cơ sở đạo đức và thực tiễn, rằng một phương pháp nhắm mục tiêu là không phù hợp về lâu dài.

Ủy ban nhận thấy rằng, như một vấn đề thực tế, những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư cũng gặp phải những người nghèo, không có bảo hiểm khác tìm cách tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, như đã thảo luận trong Chương 2, ranh giới giữa người vô gia cư và không có gì là mỏng và dễ thấm. Mặc dù có một số người vô gia cư kinh niên, nhiều người nghèo trượt vào và ra khỏi vô gia cư.

Chăm sóc sức khoe cho người vô gia cư

Việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư trong khi tiếp tục từ chối họ cho người nghèo ở nơi cư trú, không chỉ mang tính hành chính và quan liêu mà còn khó khăn về mặt đạo đức đối với những người cung cấp hoặc tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ủy ban đồng ý với Ủy ban của Tổng thống về Nghiên cứu các vấn đề đạo đức trong y học và nghiên cứu y sinh và hành vi (1983) rằng chính phủ liên bang có nghĩa vụ liên quan đến việc tiếp cận với chăm sóc sức khỏe cần thiết:

Khi vốn chủ sở hữu xảy ra thông qua hoạt động của các lực lượng tư nhân, không cần sự tham gia của chính phủ, nhưng trách nhiệm cuối cùng để đảm bảo nghĩa vụ của xã hội được đáp ứng, thông qua sự kết hợp giữa các thỏa thuận khu vực công và tư nhân, thuộc về chính phủ liên bang.

5. Các giải pháp ngắn hạn sẽ không giải quyết những gì đã rõ ràng trở thành một vấn đề lâu dài.

Sự cần thiết ngay lập tức và tuyệt vọng cho nơi trú ẩn và thực phẩm đã ghi đè các nỗ lực thiết kế và thực hiện các chính sách có thể cung cấp một số giải pháp lâu dài. Theo quan điểm của ủy ban, điều cần thiết hiện nay là lập kế hoạch và hành động ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương để điều phối và đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ và nhà ở thích hợp cho người vô gia cư. Mặc dù ngắn hạn, các phương pháp tiếp cận cụ thể về vấn đề cung cấp các dịch vụ thiết yếu và đôi khi cứu sinh, ủy ban không tin rằng họ sẽ dẫn đến thay đổi lớn về lâu dài.

Giữ năm quan sát này, ủy ban đưa ra một số khuyến nghị về ngăn ngừa và giảm bớt tình trạng vô gia cư trước khi chuyển sang các khuyến nghị tập trung vào chăm sóc sức khỏe tức thời và các nhu cầu dịch vụ khác của người vô gia cư.