Liên hệ tổ chức

Mọi thông tin chi tiết về thắc mắc cũng như đóng góp về vấn đề vô gia cư vui lòng liên hệ với tổ chức Red, White and Blue Book qua hotline hoặc điền thông tin vào mẫu sau: